50% van de werknemers ervaart toegenomen stress

Uit een enquete van het Europees Sociaal Fonds en onderzoeksbureau Trendhuis blijkt dat 50% van de Belgen (zou het voor Nederlanders echt anders zijn?) vindt dat stress op het werk de afgelopen vijf jaar is toegenomen.

De toename heeft met name te maken met de gestegen werkdruk, het werken combineren met een gezinsleven en slecht management. Meer van huis uit werken of flexibele werktijden is een veel gestelde vraag van de werknemers. Wat verder opvalt uit het onderzoek is dat nogal wat hoogopgeleide jongeren een baan aannemen onder hun opleidingsniveau. In 2013 was dat nog 1 op de 5, inmiddels is dat oplopen naar 1 op de 3.

Deze tendens heeft ook andere gevolgen. De andere jongeren zien hun werk afgenomen worden door de hooggeschoolde leeftijdgenoten. Eigenlijk is dat een verlies/verlies situatie voor beide groepen. Wees dus niet verbaasd als een receptionist in het bezit is van drie universitaire diplom’a.