Ongeboren kind en stress van moeder

Binnenkort promoveert onderzoeker Hedwig Kikkert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij concludeert dat stress bij een moeder waarschijnlijk al een biologisch effect heeft op de hersenen van het ongeboren kind. Daardoor hebben deze kinderen meer kans om een niet-optimaal zenumstelsel te ontwikkelen. Dit kan zich uiten in motorische problemen bij coördinatie en met de fijne motoriek, maar ook in een lager IQ en gedragsproblemen.