Mindfulness 8-weekse training

mindfulness trainingMindfulness 8-weekse training die begint op 23 oktober …

Mindfulness betekent … letterlijk opmerkzaam zijn, het is het met aandacht aanwezig zijn met wat zich in het hier en nu aandient, zonder oordeel.
Het haalt je uit de macht der gewoonten om automatisch te reageren vanuit oude patronen en overtuigingen die spanning of stress geven; je valt er niet meer mee samen.
Mindfulness is van Doen naar Zijn.
Door een kwaliteit van opmerkzaamheid te ontwikkelen ontstaat inzicht om bewustere keuzes te maken; hoe je je wilt verhouden tot situaties, hoe je wilt reageren en doen en dat geeft vrijheid.

Mindfulness

Mindfulness richt zich niet op de verandering van problemen maar op verandering van onze relatie tot problemen.
Mindfulness valt binnen het kader van de gedragsgeneeskunde.
Deze gaat ervan uit dat mentale en emotionele factoren, de manier waarop we denken, voelen en ons gedragen, van grote invloed zijn, ten goede of ten kwade, op onze lichamelijke gezondheid en op ons vermogen om ziekte en verwonding te herstellen.

Voor meer info over andere datums en kosten bel je 0653 509 474