Stress in relatie tot verzuim op het werk

Steeds meer werknemers verschijnen niet op hun werk, omdat de stress in hun beleving daar toeneemt. Een derde van het verzuim is toe te schrijven aan psychische klachten die gerelateerd zijn aan het werk. Zo staat het er in Nederland bij. Europees gezien is dat nog veel alarmerender, daar ervaart 50% stress op het werk.

Het ministerie van Sociale Zaken zal daarom de komende vier jaar psychosociale arbeidsbelasting PSA veel aandacht geven. Met de campagne Gezond werk is werk zonder stress neemt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk initiatief. Want werkstress zorgt voor allerlei psychische en fysieke ongemakken. Te denken valt aan hartkloppingen, zweten, verkramping van spieren, maag- en darmklachten. Veel mensen zitten thuis met een burn-out of depressie. De lijst is onmetelijk lang. Stress raakt zeker niet alleen de werknemer, het raakt de werkgever evenzeer.

Momenteel is een van de oorzaken van stress de angst om je baan te verliezen en / of de hoge werkdruk en / of agressie op de werkvloer. De boodschap richting de werkgever is … maak werkstress bespreekbaar. Door bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon te benoemen. Maar nog belangrijker is het leren om te gaan met stress … door middel van stressmanagement.